متن آهنگ دیدنت سخت میشه علی رها

از کنار منم تو رد شی حس خوبی بهم میبخشی

نمیدونی چه خوبه حالم

نمیدونی داری چه نقشی

بهونه ی نفس کشیدن

با تو دنیای تازه دیدن

مگه حتی ازم تو دوری

توی رویا به تو رسیدم

دلم واست تنگ میشه هر روز دیدنت سخت میشه هر روز

دل تو اگه سنگ میشه هر روز

دل من تنگ میشه هر روز

دلم واست تنگ میشه هر روز دیدنت سخت میشه هر روز

دل تو اگه سنگ میشه هر روز

دل من تنگ میشه هر روز

بردی دلو تا کجا ها

گفتی دارم با تو آرزو ها

چه روزایی روزای خوش

منو نخواه منو بکش

خوشم با خاطره هامون

دلم واست تنگ میشه هر روز دیدنت سخت میشه هر روز

دل تو اگه سنگ میشه هر روز

دل من تنگ میشه هر روز

دلم واست تنگ میشه هر روز

دل تو اگه سنگ میشه هر روز

دل من تنگ میشه هر روز