متن آهنگ دیوونه میثم ابراهیمی

همه ی دنیا رو گشتمو مثل تو نیست توی دنیا عزیزدلم

تو میایی رد میشی از جلو روم یهو آب میشه میره میریزه دلم

عاشقونه کسی که جز تو نمیمونه توی دل من

عاشقونه کسی که جز تو نمیمونه

دیوونه تر نکنمو بریز بهم دیگه خواب و خیالمو

چیزی نگی آرزو محالمو

نگو نه فکر نکن نه بگی آسونه

نگو نه دیوونه

دیوونه بازیتو دوست دارم

نزار این حس بره گم بشه اینبارم

نگو نه فکر نکن نه بگی آسونه

نگو نه دیوونه

پا به پات اومدم هرجا که رفتی و هرجوری خواستی شدم که نری

تو فقط میتونی با چشات این دل سر به هوای منو ببری

عاشقونه کسی که جز تو نمیمونه دل من

عاشقونه کسی که جز تو نمیمونه

دیوونه دیوونه تر نکنمو

بریز بهم خواب و خیالمو

شوخی نگیر آرزوی محالمو

نگو نه نه دیوونه