متن آهنگ دیوونه گروه سون

دیوونه دلم به عشق تو مدیونه

مگه نه داشتنت آسونه یه حس عاشقونه

بگو چی میشه اگه دنیام ازت خالی شه

یه وقت اسیر تنهایی شه

یه لحظشم نمیشه

وای نمیشه نمیشه انگار نمیشه

تا تو نیایی نمیشه , دلم دیوونه میشه

قلبم واسه تو اگه نکوبه بودنش چه فایده داره

من دوست دارم هنوزم , این یه حس موندگاره

هر لحظه قلبم واسه تو اگه نکوبه بودنش چه فایده داره

من تو رو دوست دارم هنوزم

هرچی که میبینم عشقم تو رو یاد من میاره میاره

دیوونه بگو کی غیر تو میتونه

منو به دنیا برگردونه

ای حس عاشقونه

بگو چی میشه اگه دنیام ازت خالی شه

یه وقت اسیر تنهایی شه یه لحطشم نمیشه وای نمیشه

نمیشه وای نمیشه

تا تو نیای نمیشه

دلم دیوونه میشه

قلبم واسه تو اگه نکوبه

بودنش چه فایده داره

من من دوتس دارم هنوزم

این یه حس موندگاره

هر لحظه قلبم واسه تو اگه نکوبه بودنش چه فایده داره

من تو رو دوست دارم هنوزم

هرچی که میبینم عشقم تو رو یاد من میاره میاره