متن آهنگ دیگه بر نمیگردی امین مومنی

باورم نمیشه رفتی از کنارم پر کشیدی

التماستو میکردم

ولی اشکامو ندیدی

باورم نمیشه رفتی

آخه از من تو چی دیدی

از من غمگین تنها

تو چه ساده دل بریدی

تو رها کردی و رفتی

منو تنها و شبونه

از همون شبی که رفتی

چشم من دریای خونه

دل ساده نمیدونه

تو دیگه برنمیگردی

رفتی قلبمو شکستی

تو ببین با من چه کردی

دیگه بر نمیگردی

به اون روزا به اون شبا

اما هنوز منتظرم یه عاشقم یه چشم به راه

باورم نمیشه بی تو

بتونم زنده بمونم

با صدایی که گرفته

بتونم برات بخونم

باورم کن عشق پاکم

همه چیز من تو بودی

رفتی و منو شکستی تو به یاد من نبودی

بیا برگرد تو به خونه

خونه بی تو سوت و کوره

دل تنها و غریبم

از تو و عشقت چه دوره

دل ساده دل دونه

تو دیگه برنمیگردی

چرا دلگیری و سردی