متن آهنگ رابطه محمد رحیمی

از این حسی که بین ماست

از این رابطه بیزارم

تو کاری کردی که حتی

به چشمام سوء زن دارم

یه روز دوری یه روز نزدیک

منو تو آب و آتیشیم

بزار تموم شه این کابوس داریم پا سوز هم میشیم

من تو معنی عشقو شاید وارونه فهمیدیم

از این حسی که بین ماس

از این رابطه بیزارم

تو کاری کردی که حتی به چشمام سوءزن دارم

یه روزی دوری یه روز نزدیک

منو تو آب و آتیشیم

بزار تموم شه این کابوس

داریم پا سوز هم میشیم