متن آهنگ رد پا میثم ابراهیمی

من دنبال رد پا ی عشقممو ولی هرجا میرم انگار پشت سرمه

خط بوی عطرشو حس میکنم این چه بده

اون نظر اول زندگیمه باور نداره

آروم آروم دیوونه میشم باز دوباره

آروم آروم این خیابونا همه تکراری میشن

برمیگردم باز با همون حال بدم آشوبه دیشب

دیوونه میشم آروم آروم من میرم بشینم پای اون عکسام

تا یکم اماده شم من دوباره واسه ی فردا

هرجا که به خاطره هات برمیخورم

من یه مکث میکنم بازم میرم تو فکر

من تا میام خودمو پیدا کنم

میرم توی فکر

هر دقیقه یه خاطره پرت میکنه حواس منو

هرکی رد شد با خودش گفت این دیوونه رو

آروم آروم این خیابونا همه تکراری میشن

برمیگردم باز با همون حال بدم آشوبه دیشب

دیوونه میشم آروم آروم من میرم بشینم پای اون عکسام

تا یکم اماده شم من دوباره واسه ی فردا