متن آهنگ روزای ابری دِ،کُر

fgf

پرسه تو بارون با تو قشنگه ،
گریه ی ابرا
با خنده ما با تو قشنگه


من حالی عجیب و حسی غریب و ازت میگیرم
با دیدن چشمات زنده میمونم برات میمیرم
من بی تو اروومم تو هم برام ستاره میشی
تو حال سرد و ساکتم دوباره میشی
من با تو اررومم شبا میرم ستاره چینی
تو با منی حسی که باز دنباله داره میشی
. تو روزای ابری
پرسه تو بارون با تو قشنگه ،
گریه ی ابرا
با خنده ما با تو قشنگه
من حالی عجیب و حسی غریب و ازت میگیرم
با دیدن چشمات زنده میمونم برات میمیرم