متن آهنگ روزای بدتر امید شیرازی

کجاست اونکه بهم نمیگفت

میخواد همه کسم باشه

کجاست اونکه خودش میگفت قراره نفسم باشه

صداش کردم که برگرده ولی چشماشو بست  و رفت

غرور منه عاشق رو چقدر راحت شکست و رفت

کجاست اونکه بهم میگفت

میخواد همه کسم باشه

کجاست اونکه خودش میگفت قراره نفسم باشه

صداش کردم که برگرده ولی چشماشو بست  و رفت

غرور منه عاشق رو چقدر راحت شکست و رفت

چقدر دورم از آرامش پر از آوارم این روزا

چقدر سخته بدون اون چقدر غم دارم این روزا

نمیدونم دلش بازم برام پر میزنه یا نه

با اشک میپرسم ازش حواسش با منه یا نه

همش میپرسم از عکسش حواسش با منه یا نه

عجب دردیه تنهایی خدایا چی سرم اومد

درست از وقتی که اون رفت روزای بدترم اومد

عجب دردیه تنهایی

خدایا چی سرم اومد

درست از وقتی که اون رفت روزای بدترم اومد

چقدر دورم از آرامش پر از آوارم این روزا

چقدر سخته بدون اون

چقدر غم دارم این روزا

نمیدونم دلش بازم برام پر میزنه یا نه

همش میپرسم از عکسش حواسش با منه یا نه

همش میپرسم از عکسش حواسش با منه یا نه