متن آهنگ رویای عجیب مجید یحیایی

Kash-Az-Aval-01

من این عشقی که توی سینه دارم میپرستم

به دنیایی نمیدم لحظه ای که با تو هستم

به عشقمون قسم تا دم مرگ با تو هستم

ببین ای وای که عشقت چه کاری داده دستم

چه دنیا عجیبی داره به چشمات دل سپردن

غمو دلهورهو دلتنگیو از عشق تو مردن

منو میکشه تا مرز جنون هق هق بارون

بارونی که همیشه دوس داشتی از دل و جون

نمیدونی که از عشق تو غم خوردن چه خوبه

از اون چشمای خوش رنگ تو دل بردن چه خوبه

نمیدنی چه حالی داره وقتی محو تو میشم

یه دنیارو فراموش میکنم وقتی تویی پیشم

نمیدونی که از عشق تو غم خوردن چه خوبه

از اون چشمای خوش رنگ تو دل بردن چه خوبه

نمیدونی چه حالی داره وقتی محو تو میشم

یه دنیارو فراموش میکنم وقتی تویی پیشم

♪♪♪♪♪♪♪♪

من این عشقی که توی سینه دارم میپرستم

به دنیایی نمیدم لحظه ای که با تو هستم

به عشقمون قسم تا دم مرگ با تو هستم

ببین ای وای که عشقت چه کاری داده دستم

چه دنیا عجیبی داره به چشمات دل سپردن

غمو دلهورهو دلتنگیو از عشق تو مردن

منو میکشه تا مرز جنون هق هق بارون

بارونی که همیشه دوس داشتی از دل و جون

نمیدونی که از عشق تو غم خوردن چه خوبه

از اون چشمای خوش رنگ تو دل بردن چه خوبه

نمیدنی چه حالی داره وقتی محو تو میشم

یه دنیارو فراموش میکنم وقتی تویی پیشم

نمیدونی که از عشق تو غم خوردن چه خوبه

از اون چشمای خوش رنگ تو دل بردن چه خوبه

نمیدونی چه حالی داره وقتی محو تو میشم

یه دنیارو فراموش میکنم وقتی تویی پیشم