متن آهنگ رویا نیست علی کلانتری

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c

میتونم بگم تموم دنیام توی چشمای تو معلوم میشه

خونه بعد اون همه تنهایی با نفس های تو آروم میشه

من چقدر لحظه ی خوشبختی رو توی خلوتم تصور کردم

جای خالیه نبودن هاتو با صدای خنده هات پر کردم

این رسیدنو بهت مدیونم اتفاقی که دیگه رویا نیست

خوبه حال تو دارم میبینم حال هیچکسی شبیه ما نیست

فکرشم حتی برام جذابه بین این همه منو فهمیدی

به نگاه عاشقت وابسته م که بهم همیشه جرات میدی

این رسیدنو بهت مدیونم اتفاقی که دیگه رویا نیست

خوبه حال تو دارم میبینم حال خیچکسی شبیه ما نیست