متن آهنگ رو عکس تو محوم علی حسن زاده

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87

ابر به شکل ماه شده ابرا با یه قاب خوب عکس ما دوتا شدن

زول زدن به اسمون زول زدن به ما زول زدن به خاطرهای رفتمه

یه چند ساله شده رفتی ولی بازم دلم گیره

من هر کاری کنم یادت مگه از ذهن من میره

من خست میکنم از دور درداتو میفهم

یه چند سالی میشه رفتی ولی رو عکساتم من

ابر به شکل ماه شده ابرا با یه قاب خوب عکس ما دوتا شدن

زول زدن به اسمون زول زدن به ما زول زدن به خاطرهای رفتمه

یه چند ساله شده رفتی ولی بازم دلم گیره

من هر کاری کنم یادت مگه از ذهن من میره

من خست میکنم از دور درداتو میفهم

یه چند سالی میشه رفتی ولی رو عکساتم من

خوب بود بودنت چه بد شد رفتنت

رفت تو خاطرات عطر خوب گردنت

شب شب شد خوب بودمو

چی شد همه چی بعد شد

یه چند سالی میشه رفتی ولی رو عکساتم من

ابر به شکل ماه شده ابرا با یه قاب خوب عکس ما دوتا شدن

زول زدن به اسمون زول زدن به ما زول زدن به خاطرهای رفتمه