متن آهنگ ریز پیچید مسیح و آرش AP

متن آهنگ ریز پیچید مسیح و آرش AP

رفت،نتونستم مانعش شم

رفت،خیلی آسون از پیشم

سرِ کی،اون منو از یاد برد

سر چی،تو بگو منم قانع شم

ساده دادی ترجیح منو به اون یکی هِی

باشه یادت رفتی تنها بمونم تا کی

Yeah,تو کی میخوای بفهمی

من نیستم کامل بی تو چرا اینقد بی رحمی

صبر کن،صبر کن،صبر کن …

کمی باش تو من،تب کن و

کمی باش رو من،تو تب کن

کمی به پایِ من،صبر کن نرو

کمی به پای صبر…

کمی حوصله کن،با من بمون

کمی حوصله حیفه

کمی حوصله کن،با من بمون

کمی حوصله ..

ریز پیچید،رفت با فِسی که میز میچید

واس ما

چشامون ریز میدید،داستان

تش تلخه دیگه همیش رفته

راهی کو تو اینجوری داری میری برگشته

اونم با اونا که لِولِشون هفت،هشته

میزد،میذارم گیتار بزنه

چشمام هنو مونده بیدار یه نمه

{نامفهوم} میشه لاک پشتی طی

جایِ خالیِ تو هم با خاک پُر میشه

تقصیر تو نی،خودم گاف دادم

تو زندگیم بدون بلیط رات دادم

گذشت از سرم آب در کل

تو هم اگه دیدی برا داداش صبر کن

نشنوم بری بگی به سر سنگ خورد

میفهمی

کمی باش تو من،تب کن و

کمی باش رو من،تو تب کن

کمی به پایِ من،صبر کن نرو

کمی به پای صبر…

کمی حوصله کن،با من بمون

کمی حوصله حیفه

کمی حوصله کن،با من بمون

کمی حوصله ..

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

کمی باش تو من،تب کن و

کمی باش رو من،تو تب کن

کمی به پایِ من،صبر کن نرو

کمی به پای صبر…

کمی حوصله کن،با من بمون

کمی حوصله حیفه

کمی حوصله کن،با من بمون

کمی حوصله …