متن آهنگ زیر بارون علیرضا رضازاده

متن آهنگ زیر بارون از علیرضا رضازاده

یه لحظه دردمو حس ک که درمونش دستاته

کسی داره اینو میگه که بدجور خاطرخواته

یه لحظه از نگاه من نگاه جاده رو بردار

یه لحظه سمتم برگرد میخوام نگات کنم زیاد

بزار یادم بره دوریت بزار فاصله کم شه

بزار سایه مبهم دوباره شکل آدم شه

بزار از این کویر خشک بیام به عشق تو بیرون

بزار شهر خیال من بگیره لهجه بارون

خودت میدونی چشمات برای زندگیم بسه

هودت میدونی لب هات برای زندگیم بسه

نزار بین نگاه ما بشینه مرز تنهایی

بیا برگرد همین روزا به حالت تماشایی

بزار یادم بره دوریت بزار فاصله کم شه

بزار سایه مبهم دوباره شکل آدم شه

بزار از این کویر خشک بیام به عشق تو بیرون

بزار شهر خیال من بگیره لهجه بارون

یه لحظه دردمو حس ک که درمونش دستاته

کسی داره اینو میگه که بدجور خاطرخواته

یه لحظه از نگاه من نگاه جاده رو بردار

یه لحظه سمتم برگرد میخوام نگات کنم زیاد

بزار یادم بره دوریت بزار فاصله کم شه

بزار سایه مبهم دوباره شکل آدم شه

بزار از این کویر خشک بیام به عشق تو بیرون

بزار شهر خیال من بگیره لهجه بارون

http://diareranj.ir