متن آهنگ سال پاییز امیربهادر

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%90

تو خش خش برگای پاییزی
با خنده واسش چای میریزی
میشینی پیشش پشت اون میزی
که روز اول من تو رو دیدم

وقتی نگاهم به نگات افتاد
روزی که پاییز کار دستم داد
دیدم یه دیوونه تو رو میخواد
من از همون دیوونه ترسیدم

خیلی تنهام بعد تو
مرده دنیام بعد تو
از تو یادگاری مونده
همه دردام بعد تو

دیوونه میشم وقتی میبینم
تو نیستی و کنار شومینم
پاییز بعدی بسط میشینم
معشوقه ی پاییز برگرده

این لحظه ها بی تو غم انگیزه
بی تو تموم سال پاییزه
داره به یادم اشک میریزه
انگار فهمیده چی کار کرده

تو خش خش برگای پاییزی
با خنده واسش چای میریزی
میشینی پیشش پشت اون میزی
که روز اول من تو رو دیدم

وقتی نگاهم به نگات افتاد
روزی که پاییز کار دستم داد
دیدم یه دیوونه تو رو میخواد
من از همون دیوونه ترسیدم

خیلی تنهام بعد تو
مرده دنیام بعد تو
از تو یادگاری مونده
همه دردام بعد تو

دیوونه میشم وقتی میبینم
تو نیستی و کنار شومینم
پاییز بعدی بسط میشینم
معشوقه ی پاییز برگرده

این لحظه ها بی تو غم انگیزه
بی تو تموم سال پاییزه
داره به یادم اشک میریزه
انگار فهمیده چی کار کرده