متن آهنگ سرگردون مهدی میرشمسی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1

سرگردونم یه جوری که این روزها حالمو نمیدونم.
یه جوری که انگاری به لب رسیده جونم اره سرگردونم
نمیدونم چرا اینقد واسه تو کم بودم.که یه روزی

بی خبر رفتی از تو خونم .توی این خیابونا بی

تو مثل دیونه هام نمیدونم کجا دنبالت بگردم اصلا نمیدونم کجام.
بگو جز من کی بود عاشق چشمات که گرفتی

دستاشو توی دستات.کی شده این روزا همه

دنیات که دیگه اسممو یادت نمیاد.

سرگردونم یه جوری که این روزها حالمو نمیدونم.
یه جوری که انگاری به لب رسیده جونم اره سرگردونم
نمیدونم چرا اینقد واسه تو کم بودم.که یه روزی

بی خبر رفتی از تو خونم .توی این خیابونا بی

تو مثل دیونه هام نمیدونم کجا دنبالت بگردم اصلا نمیدونم کجام.
بگو جز من کی بود عاشق چشمات که گرفتی

دستاشو توی دستات.کی شده این روزا همه

دنیات که دیگه اسممو یادت نمیاد.

سرگردونم یه جوری که این روزها حالمو نمیدونم.
یه جوری که انگاری به لب رسیده جونم اره سرگردونم
نمیدونم چرا اینقد واسه تو کم بودم.که یه روزی

بی خبر رفتی از تو خونم .توی این خیابونا بی

تو مثل دیونه هام نمیدونم کجا دنبالت بگردم اصلا نمیدونم کجام.
بگو جز من کی بود عاشق چشمات که گرفتی

دستاشو توی دستات.کی شده این روزا همه

دنیات که دیگه اسممو یادت نمیاد.