متن آهنگ سر اومد زمستون نیما مسیحا

سر اومد زمستون

شکفته بهارون

گل سرخ خورشید باز اومدو

شب شب گریزون

گل سرخ خورشید باز اومد و

شب شب گریزون

کوها لاله زارن

لاله ها بیدارن

تو کوها دارن گل گل گل آفتابو میکارن

توی کوهستون دلش بیداره

عطر گل و گندم داره میاره

توی سینه اش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره جان جان

یه جنگل ستاره داره

سر اومد زمستون

شکفته بهارون

گل سرخ خورشید باز اومد و شب شب گریزون

لبش خنده ی نور

دلش شعله ی شور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور