متن آهنگ سکوت میثم ابراهیمی

این سکوت چشمام به نفعته

خودت میدونی که قلبم طرفته

ولی عاشقی همینه کسی به پای کسی نمیشینه

میدونم عشقم خاطره میشه برات

تو که نمیدونی دل عاشق منو میسوزونی

میدونم نمیمونی یه روزی میری

میدونم که یه روز حرفتو پس میگیری

با اینکه من هنوز مراقب این عشقم

منو تو آخر قصه جدا میشیم از دل هم

نمیتونی بمونی پای دلم

تو منو میسپاری آخرش عشقم دست خودم

از همین میترسم

میدونم که یه روز صبح که بیدار بشم

نیستی پیشم

نزار که بیشتر وابسته بشم

مطمئنم تو یه کاری میدی عشقم دست دلم

بیخوده نیست ترسم

یه طرف قلبت یکی دیگس

یه بار دیدم توی دستات ازش یه عکس

واسم بدترین عذابه کاشکی بیدار شم

ببینم یه خوابه آخه هنوزم دوست داره تو رو دلم

راهی نمیمونه واسه قلب این عاشق دیوونه

واست یکی دیگه عزیزه عزیزم

من فقط تنها ی گوشه زندگیتم

دیر یا زود میگذری از رو دلم عشقم

منو تو آخر قصه جدا میشیم از دل هم

نمیتونی بمونی پای دلم

تو منو میسپاری آخرش عشقم دست خودم

بیخودی نیست ترسم

میدونم که یه روز صبح که بیدار بشم

نیستی پیشم نزار که بیشتر وابسته بشم

مطمئنم تو یه کاری میدی عشقم دست خودم

بیخودی نیست ترسم