متن آهنگ شانس علی چاوشی

متن آهنگ شانس علی چاوشی

هر جوری بود اومدم که به تو باز خودمو نشون بدم
که به این جدایی دیگه امون ندم منو بخواه با خوبو بدم
بگو که عشقمی میخوام حس کنم همه جا پشتمی
ازت بشنوم حرفایه دوست داشتنی حالا که تو پیشمی


متن آهنگ شانس علی چاوشی
ازم چشم برندار بگو دوسم داری دیوونه وار
میدونم همین یه شانسو دارم کنارت واسه آخرین بار
بگو که عشقمی تو رو حرفم حرف نمیزنی
وقتی میگم دیوونت شدم بگی از من دیوونه تری
حرفم اینه خوابایی که واسه تو دیدم شیرینه
اگه یه وقت تند تند میرم واسه اینه که کسی تو دلت به جام نشینه
داره تند میزنه قلبم بگو که گوشت با منه
نذار حس کنم چشات دورم میزنه وقتی دستت تو دستمه
ازم چشم برندار بگو دوسم داری دیوونه وار
میدونم همین یه شانسو دارم کنارت واسه آخرین بار
بگو که عشقمی تو رو حرفم حرف نمیزنی
وقتی میگم دیوونت شدم بگی از من دیوونه تری