متن آهنگ شاید خدا نخواست معین رمضان

نمیدونم کجا رفتی نمیدونم کجا موندم

تموم سعیمو کردم ولی بدجوری جا موندم

همه دلواپسی هاتو منه دیوونه حالیمه

داری از دست من میری اینم از بد بیاریمه

دارم میمیرمو نیستی داری میری و داغونم

داری میری و من بی تو دیگه طاقت ندارم

نمیتونم

دارم میمیرمو نیستی

داری میری و داغونم داری میری و من بی تو دیگه طاقت ندارم نمیتونم

داری میری و آینده غمگینم

روزای بد من بی تو شکل همن همه

داری میری و دنیام از هم دیگه جداست

من عاشقتم اما شاید خدا نخواست

تو که داری نفس هاتو میگیری از هوام

چجوری با جای خالیت باید کنار بیام

داره عطرت از این خونه کم میشه خود به خود

شاید یه روزی فهمیدی من خواستمو نشد

دارم میمیرمو نیستی داری میری و داغونم

داری میری و من بی تو دیگه طاقت ندارم

نمیتونم

دارم میمیرمو نیستی

داری میری و داغونم داری میری و من بی تو دیگه طاقت ندارم نمیتونم