متن آهنگ شمال علیرضا ظریف

واسه شیرونی خیس واسه بوی شالیزار

همگی میریم شمال با همه قرار بزار

میریزم تو جاده هرچی از شهر پری

دو ساعت دیگه با هم کندوان آش میخوریم

میریم اونجا که چشا رو به آفتابن بیا

متنفرم از این شهر عینک دودیا

بیا بیا لب مرز ماهیا بیا بیا خودتو بپوش بیا بیا

لب مرز ماهیا بیا بیا خودتو بپوش بیا

میریم از شهری که توش عشق یعنی حادثه

اینجا عشق هست اما به ماها نمیرسه

لک زده دلم واسه بوی دیوار گلی

واسه عطر پرتقال پشت ویلا ساحلی

پای دریا بشینیم مثل روزای قدیم

خودمون دریا شیم بزنیم دست بدیم

بیا بیا لب مرز ماهیا بیا بیا خودتو بپوش بیا بیا

لب مرز ماهیا بیا بیا خودتو بپوش بیا