متن آهنگ طفلان زینب محسن رجبی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c

طفلان زینب

گل باغ زینبم من         از غمش جون به لبم من
توی آسمون زینب        یه ستاره کوکبم من

مولا بذا تا برم به میدون   مولا بذا تا بشم فداتون
مولا بذا جون بدم براتون
***
طفلان زینبیم     طفلان زینبیم      طفلان زینبیم
***
توی این لحظه اخر       دایی جون بیا به پیشم
اگه تو نیای کنارم         به خدا اروم نمیشم

خداروشکر که سرسپردم   خداروشکر براتو مردم
مادرمو به تو سپردم
***
طفلان زینبیم      طفلان زینبیم      طفلان زینبیم
***
بگو مادرم بدونه            پسرش حاجت روا شد
برای داداش حسینش     سرم ازتنم جدا شد

عشقو از خدا خریدم       وقتی که پر می کشیدم
حضرت زهرارو دیدم
***
طفلان زینبیم      طفلان زینبیم       طفلان زینبیم