متن آهنگ طپش مجید یحیایی

Kash-Az-Aval-01

عشق اول مثل خونه توی رگ هام میشه جاری

حسی مثل این که انگار تو بهشت یه جایی داری

حس آرامش مطلق مثل رفتن زیر بارون

یا یه جور طلسمه عشقی که نداری فکری به جز اون

وقتی زده زده به چشمات میکشی ناز نگاشو

وقتی نیست کنارت انگار میکنه دلت هواشو

به طپس میوفته قلبت وقتی دستاش میگیری

به خودت میای میبینی توی قلب اون اسیری

وقتی زده زده به چشمات میکشی ناز نگاشو

وقتی نیست کنارت انگار میکنه دلت هواشو

به طپس میوفته قلبت وقتی دستاش میگیری

به خودت میای میبینی توی قلب اون اسیری

متن آهنگ جدید

وقتی زده زده به چشمات میکشی ناز نگاشو

وقتی نیست کنارت انگار میکنه دلت هواشو

به طپس میوفته قلبت وقتی دستاش میگیری

به خودت میای میبینی توی قلب اون اسیری