متن آهنگ عاشقتم آرین خوشرو

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%aa

دستاموبگیرو اسم مو صدا کن
ذل بزن تو چشمام موهاتو رها کن
موهاتو رها کن
من که عاشقتم دیونتم منوصدا کن
وقتی کنارمی فقط فقط به من نگاه کن
حالا که پیشمیو کنارمی روزام چه خوش رنگه


قلبم واسه تو میزنه باغمها می جنگه
بمون پیشم تو دنیا توی دارو ندارم
واسه بودن باتومن جونمم میزارم
حالا که پیشمیو کنارمی روزام چه خوش رنگه
قلبم واسه تو میزنه باغمها می جنگه
بمون پیشم تو دنیا توی دارو ندارم
واسه بودن باتومن جونمم میزارم

بنشین کنارم چه حسی دارم باتو که هستم خوبه روزگارم
بنشین کنارم چه حسی دارم باتو که هستم خوبه روزگارم

دستاموبگیرو اسم مو صدا کن
ذل بزن تو چشمام موهاتو رها کن
موهاتو رها کن
من که عاشقتم دیونتم منوصدا کن
وقتی کنارمی فقط فقط به من نگاه کن
حالا که پیشمیو کنارمی روزام چه خوش رنگه
قلبم واسه تو میزنه باغمها می جنگه
بمون پیشم تو دنیا توی دارو ندارم
واسه بودن باتومن جونمم میزارم
حالا که پیشمیو کنارمی روزام چه خوش رنگه
قلبم واسه تو میزنه باغمها می جنگه
بمون پیشم تو دنیا توی دارو ندارم
واسه بودن باتومن جونمم میزارم