متن آهنگ عاشقتم احمد صفایی

تو رو که دیدم دلم یهو عاشق شد

پر امیدم توام مثل من عاشق شو

با تو میتونه که هر لحظه ام عالی شه

اینو دوست دارم که امشب باهات رویایی شه

به همین زودی توی قلبم جا وا کردی

با نگاهت باز منو کلا بی حواس کردی

پر احساسم سر ریزم من از شادی

به تو مدیونم واسه حسی که به من دادی

عاشقتم اینو آخر به تو ثابت میکنم

عاشقتم همه دنیا رو به نامت میکنم

عاشقتم تو رو دوست دارم زیاد

نه یکم عاشقتم چقدر حرف خوب دارم که بهت بگم

عاشـــــقتم اینو آخر به تو ثابت میکنم

عاشـقتـم همه دنیا رو به نامت میکنم

عاشقتــم تو رو دوست دارم زیاد

نه یکم عـاشـقـتم چقدر حرف خوب دارم که بهت بگم

تو رو که دیدم دلم یهو عاشق شد

پر امیدم توام مثل من عاشق شو

با تو میتونه که هر لحظه ام عالی شه

اینو دوست دارم که امشب بات رویایی شه

به همین زودی توی قلبم جا وا کردی

با نگاهت باز منو کلا بی حواس کردی

پر احساسم سر ریزم من از شادی

به تو مدیونم واسه حسی که به من دادی