متن آهنگ عاشقتم رامین فاخری

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82

خوشگله بغله من میشینی آرومترم
تورو دوست دارم بیست چاری بیا دورورم
پر درد میشم وقتی پیش من نیستی
ببین همه دخترا دیگه واسم پر غمن
چشماتو دیدمو قفل شدش رامین
ضربانش رفت بالا قندشم پایین


ولی بدون اینو خوشگله منی
تنهایی هیچ جایی خوشگله نری
عاشقتم انگاری میگم صد دفعه
منم داد میزنم بهت میگم هر دفعه
توام ناز میکنیو میگم توی حلقمه
جات خوشگله فقط ببین توی قلبمه
خیلی بهت وابستم
اصن پیچوندن نی توی راه دستم
صدبارم اگه باهم کات کنیم
ولی باز نمیگذری خب باز از من
صدبار اگه ازت رد بشم
ولی خواب ببینی یه روز باتو بد بشم
دخترا میخوان وایسن جلو
ولی خواب ببینن یه روز واسم سد بشن

خوشگله بغله من میشینی آرومترم
تورو دوست دارم بیست چاری بیا دورورم
پر درد میشم وقتی پیش من نیستی
ببین همه دخترا دیگه واسم پر غمن
چشماتو دیدمو قفل شدش رامین
ضربانش رفت بالا قندشم پایین
ولی بدون اینو خوشگله منی
تنهایی هیچ جایی خوشگله نری
عاشقتم انگاری میگم صد دفعه
منم داد میزنم بهت میگم هر دفعه
توام ناز میکنیو میگم توی حلقمه
جات خوشگله فقط ببین توی قلبمه
خیلی بهت وابستم
اصن پیچوندن نی توی راه دستم
صدبارم اگه باهم کات کنیم
ولی باز نمیگذری خب باز از من
صدبار اگه ازت رد بشم
ولی خواب ببینی یه روز باتو بد بشم
دخترا میخوان وایسن جلو
ولی خواب ببینن یه روز واسم سد بشن