متن آهنگ عاشق مثل ماه بنیامین بهادری

Benyamin-94

ما به هم حکومیم به هم مثل

مثل عیسی به صلیب

مثل مریم به مسیح

مثل آدم و حوا به سیب

ما به هم محکومیم مثل

مثل آینه به سنگ

مثل گندم و حریق مثل

مثل آهو به تفنگ

حال من ویران حال تو ویران

روی من جا رفت روی عشق ما

مثل خط های ریل راه آهن

مثل اجبار تنب به پیراهن مثل

مثل حس تنهایی آهنگایی که با ما همراهن

با هم متولد یک روز یک ماهن

مثل یه لحظه خیلی کوتاهن

مثل احساساس حس لمس دست گلی که

به هم دادی اشتباها

حال من ویران حال تو ویران

روی من جا رفت روی عشق ما

ما به هم محکومیم مثل

مثل ما دو تا به هم

مثل دو تا بی گناه مثل

مثل دو تا متهم

ما به هم محکومیم مثل آه بعد گناه

مثل این جرم عزیز و سخت

مثل عشق تویه نگاه

کوتاه مثل آب

مثل آب بعد گناه

عاشق مثل ماه

مثل ما بی گناه