متن آهنگ عالیه پوریا میانجی

یه جوری میخوام تو رو که حد نداره

میخوامت حتی اگه دنیا نزاره

اینکه عاشقت شدم به کسی چه

تو توی قلب منی تا همیشه

بمونو نزار حال من بی تو

دیوونگی شه

عاشقم من نگاهت شدم

دیوونم مگه داریم بهتر از تو

واسه تو حتی حاضرم بگذرم از خودم

عالیه زیر بارون باهات قدم زدن بخاطرت قید خیلی چیزا رو زدم

اونکه تو رو تا پای جونش میخواد منم

اینکه عاشقت شدم به کسی چه , تو توی قلب منی تا همیشه

بمون و نزار حال من بی تو دیوونگی شه

عاشق نگاهت شدم

دیوونم مگه داریم بهتر از تو

واسه تو حتی حاضرم بگذرم از خودم