متن آهنگ عبرت محمد نجم

متن آهنگ محمد نجم به نام عبرت

عطر تو تو این حوالی واسه من ساخته چه حالی

که تو توش سهیمی اما خودتم خبر نداری

بوی پیرهنت رو بازم، باد به دست من آورده

دل بیچاره یه عمره، چوب سادگیشو خودره

چرا عبرت نمیگیرم چرا از تو خسته نیستم

هنوزم جز تو  تو دنیا ، به کسی وابسته نیستم

متن آهنگ جدید

تو چیکار کردی با این دل ، چرا از یادم نمیری

بسه انتظار دله من دیگه بسه گوشه گیری

چرا عبرت نمیگیرم چرا از تو خسته نیستم

هنوزم جز تو  تو دنیا ، به کسی وابسته نیستم

چرا عبرت نمیگیرم چرا از تو خسته نیستم

هنوزم جز تو  تو دنیا ، به کسی وابسته نیستم