متن آهنگ عجب حالیه مهدی یغمایی

دم از عشق بزن تازه شم با نفس هات

جنون آوره باور عشق کنارت من از عرش به فرش میارم این ماهو واست

پر از خاطره است آخر عشق کنارت

عجب حالیه عجب یاریه تو این جاییو همین کافیه

عجیب کافیه عجب یاریه دلم عاشق حس بیتابیه

تو شب از پنجره مات اون روی ماهت

تو میگردی دور منو روزگارم

تو هر سمت و سوی جهانم که باشی

تو رو من به هرحالتی دوست دارم

عجب حالیه عجب یاریه تو این جاییو همین کافیه

عجیب کافیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تابیه

دم از عشق بزن تازه شم با نفس هات

جنون آوره باور عشق کنارت

من از عرش به فرش میارم این ماهو واست

پر از خاطره ست آخر عشق کنارت

عجب حالیه عجب یاریه تو این جاییو همین کافیه

عجیب کافیه عجب یاریه دلم عاشق حس بیتابیه