متن آهنگ عجب سینا گلزار

متن آهنگ جدید عجب از سینا گلزار

عجب حال خوبی دارم امشب

عجب حس خوبی دارم عشقم یه وجب

فاصلمونه باز دلم تنگ میشه واسه تو

عجب نگاه جذابی مگه داریم اخه

چقدر تو باحالی

مگه داریم صدام کن

بگو دوستم داری بگو

عجب شبی شده حالا که پیشمی

بیا تو آخه عشق همیشمی

موزیکو زیاد کن تا بشنون حسودا

عجب شبی شده حال منو نگاه

نبوده شبیه عشق ما دوتا

موزیکو زیاد کن تا بشنون حسودا

عجب حال خوبی دارم امشب عجب

حس خوبی دارم امشب یه وجب

فاصله مونه باز دلم تنگ میشه واسه تو

عجب نگاه جذابی مگه داریم اخه

چقدر تو باحالی

مگه داریم صدام کن

بگو دوستم داری بگو

عجب شبی شده حالا که پیشمی

بیا تو آخه عشق همیشمی

موزیکو زیاد کن تا بشنون حسودا

عجب شبی شده حال منو نگاه

نبوده شبیه عشق ما دوتا

موزیکو زیاد کن تا بشنون حسودا