متن آهنگ عشق خیالی شهرام محمد نژاد و مصطفی فتاحی

متن آهنگ  شهرام محمد نژاد و مصطفی فتاحی به نام عشق خیالی

عشق منی همه دنیای منی ، توی خیالم تو فقط مال منی

عشق منی همه دنیای منی، تو بهترین تصویر تو فال منی

عاشق مهربونیو حجب و حیاتم عشقمی خدا میدونه که من فداتم

میخوام که تا دنیا دنیا ست همه بدونن عاشقم عاشقم من عاشقتم

عاشق مهربونیو حجب و حیاتم عشقمی خدا میدونه که من فداتم

میخوام که تا دنیا دنیا ست همه بدونن عاشقم عاشقم من عاشقتم

♪♪♪♪♪♪♪

خیال تو نبض لطیفه عشقه چشمای تو راهی به رو بهشته

بیا ببین کوچهی سبزه احساس عشق منی تو قلب من نوشته

عشق منی همه دنیای منی ، توی خیالم تو فقط مال منی

عشق منی همه دنیای منی، تو بهترین تصویر تو فال منی

عاشق مهربونیو حجب و حیاتم عشقمی خدا میدونه که من فداتم

میخوام که تا دنیا دنیا ست همه بدونن عاشقم عاشقم من عاشقتم

عاشق مهربونیو حجب و حیاتم عشقمی خدا میدونه که من فداتم

میخوام که تا دنیا دنیا ست همه بدونن عاشقم عاشقم من عاشقتم