متن آهنگ عشق من میثم ابراهیمی

تو میدونی بدون تو دلگیرم

وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم

من میدونم دل منو میشکنی به یادم نمیمونی

عزیزدلم بدون تو میمیرم

تو که نیستی دلگیرم

به تو و جادوی چشمای تو اسیرم عشق من

عزیزم عشق من

گرمی دوتا دستت

همون چشمای مستت یه جوری منو دیوونه میکنه

عشق من عزیزم عشق من

چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودن

دستای تو تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودن

چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودن

دستای تو تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودن

تو میدونی بدون تو دلگیرم وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم

من میدونم دل منو میشکنی به یادم نمیمونی , عزیزدلم

بدون تو میمیرم تو که نیستی دلگیرم به تو و جادوی چشمای تو اسیرم

عشق من عزیزم

گرمی دوتا دستت همون چشمای مستت یه جوری منو دیوونه میکنه

چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودن

دستای تو تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودن

چشمای تو تو چشمای من چه حالی دارم از با تو بودن

دستای تو تو دستای من چه حالی دارم از با تو بودن