متن آهنگ عشق و عادت آرشاوین

متن آهنگ عشق و عادت آرشاوین

دل میکنی کی از اون سکوت لعنتی پیش من میای؟

تو ی جای روز یه ساعتی , میدونم این روزا تو شک بین عشق و عادتی

غرق میکنم خودمو تو موج موی تو ی روزی عاشق تو میشینه رو بروی تو

تو این هوا ی روز میپیچه باز بوی تو , میدونم دلت میخاد دوباره پابگیره عشقمون

ولی جدایی خط کشیده بینمون زجر میکشیم هر دومون

میدونی چقدر عذاب سختیه عذاب بی کسی چرا به هرچی حقته نمیرسی این روزا بی کسی

دل واپسم مگه میشه از تو دست کشید , روی آسمون مگه میشه ی قفس کشید

نمیشه بعد تو تو هوای رفتنت نفس کشید , زل میزنم به تموم یادگاری هات

میپیچه تو اتاق هنوزم صدای خنده هات با بوی عطرتو آره زنده میشه خاطرات

میدونم دلت میخاد دوباره پا بگیره عشقمون ولی جدایی خط کشیده بینمون

زجر میکشیم هر دومون , میدونی چقدر عذاب سختیه عذاب بی کسی چرا به هرچی

حقته نمیرسی این روزا بی کسی