متن آهنگ علمدار حسین امین و امید

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af

عباس عموی عالم ای عباس علمدار حسین

فردا تو بین حرمین جون توئو جون حسین

جون توئو جون حسین

پاشو ببین بردارت اومده بالای سرت

دستی نمونده به تنت دریای خونه پیرهنت

دریای خونه پیرهنت

پاشو ببین این آدما حلقه زدن دور ماها

تنها بین اون خیمه ها عمو با مشک سیاه

عباس من برادرم عباس امین لشکر

عموی طفلان حرم کم نشه سایه ت از سرم

علی علی علی جان

عباس عموی عالم ای عباس علمدار حسین

فردا تو بین حرمین جون توئو جون حسین

جون توئو جون حسین

پاشو ببین بردارت اومده بالای سرت

دستی نمونده به تنت دریای خونه پیرهنت

دریای خونه پیرهنت