متن آهنگ غرق رویا محمد سیف

چشم تو تنها دلیل زندگیو باورم بود

من به دنیا اومدم چون عشق تو منتظرم بود

تو خودت تنها دلیل این همه دیوونگیمی

همه زندگیم همینه که بازم تو زندگیمی

بزار دستاتو توی دستای من

تا دلم تنها و افسرده نشه

مگه میشه آرزویی کنمو پیش چشم تو برا ورده نشه

بزار دستاتو توی دستای من

بگو حس تو به من واقعیه

چشام نگاه کن و خودت بگو

دلیل این همه عاشقی چیه