متن آهنگ غروب هومن رجبی

متن آهنگ غروب هومن رجبی

هردومون حالمون بده ابری و سردی

بعید میدونم دیگه به همدیگه برگردیم

بی تو میریزه از چشام آخرین قطره

دست من خالی دست تو چتره

زیر رگبار تنهایی میمونم من حتی تو زندونم

به یادتم ولی تو یاد من نیستی

بهم پشت کردی مثل همه دل بریدن از عشق تو سهممه

آشناتم اما تو غریبه وار روبه روم وامیستی

غروب کرده حس تو نگات بی اثر شده

دلت خیلی وقته که ازم بی خبر شده

چقدر ساده میگذری هوات به جاده میرسه

جدایی ما یه اشتباست یعنی شروع حادثه

زیر رگبار تنهایی میمونم من حتی تو زندونم

به یادتم ولی تو یاد من نیستی

بهم پشت کردی مثل همه دل بریدن از عشق تو سهممه

آشناتم اما تو غریبه وار روبه روم وامیستی

زیر رگبار تنهایی میمونم من حتی تو زندونم

به یادتم ولی تو یاد من نیستی

بهم پشت کردی مثل همه دل بریدن از عشق تو سهممه

آشناتم اما تو غریبه وار روبه روم وامیستی