متن آهنگ غزل نشد چارتار

متن آهنگ لیلاچه چارتار

شبیه تو پرنده‌ای که میرود به سمت خورشید
شبیه من ترانه‌ای میان شعله های تردید
نشسته‌ام به انزوا به رنگ و بوی بی پناهی
به خلوتم نمیرسد حضور روشن پگاهی


غزل نشد خیال من جنون من نگفته باقیست
چه ترسم از ستیز شب که صلح سینه‌ام چراغیست
شبانه‌ی بی صدائیست ترانه‌ای بی تو دم نمیزند
بخوان که با صدای تو جوانه میزند سرودم
حریق آفرینشی به هیزم تر نبودم
من ایستگاه آخرم عبور آخرین قطاری
در امتداد ساقه‌ام تو ارتفاع بی مهاری
قلمروام تویی بمان که این سرای بی سرانجامیست
عبور گیج قاصدک همان حمل بی پیغامیست