متن آهنگ غلاف محسن ابراهیم زاده

♪♪ من یه دل داشتم پا روش گذاشتم چشم از اون چشمای تو بر نمیداشتم ♪♪
♪♪ این دل عاشق بود تو که دیدی این دلم صاف و صادق بود ♪♪


♪♪ من یه دل داشتم پا روش گذاشتم چشم از اون چشمای تو بر نمیداشتم ♪♪
♪♪ این دل عاشق بود تو که دیدی این دل من صاف و صادق بود ♪♪
♪♪ آره دست خوش بستی دست دلو از پشت ♪♪
♪♪ یه ادم تک و بی کس که از عشقش خورده رو دست آره رو دست ♪♪
♪♪ بابا دست خوش تنها شدی دیگه سرخوش ♪♪
♪♪دلم واست دیگه غلافه دوست دارم هایی که میگم لافه آره لافه ♪♪

♪♪ خراب کرد نقشه های این دلو بر آب کرد ♪♪
♪♪ نه این که نتونه خوش نداشت پیش من بمونه ♪♪
♪♪ آره دست خوش بستی دست دلو از پشت ♪♪
♪♪ یه آدم تک و بی کس که از عشقش خورده رو دست آره رو دست ♪♪
♪♪ بابا دست خوش تنها شدی دیگه سرخوش ♪♪
♪♪ دلم واست دیگه غلافه دوست دارم هایی که میگم لافه آره لافه ♪♪
♪♪ آره دست خوش بستی دست دلو از پشت ♪♪
♪♪ یه آدم تک و بی کس که از عشقش خورده رو دست آره رو دست ♪♪
♪♪ بابا دست خوش تنها شدی دیگه سرخوش ♪♪
♪♪ دلم واست دیگه غلافه دوست دارم هایی که میگم لافه آره لافه ♪♪