متن آهنگ غیر عادی معین راهبر

جلوم چشم همه عاشق شدمت

حالا حرف دلو میخوام بگمت

همه دیدن ازت خوشم اومده من

تو حواستو جمع کن به من حالم بده من

اگه ناز کنی من میخرمش دل داری اگه خودم میام میبرمش

با این یه نگاه من گیر توام

تو فکر خودت منم که درگیر توام

غیر عادیه حس خوبم به تو

انقدر فکر نکن زود بده قلبتو

کم شد طاقتم دیگه پیش تو نازنینم

غیر عادیه گیج شدن پیش تو

نزدیکم بمون دیگه جایی نرو

دارم آیندمو توی چشمای نازت میبینم

کم کن یه ذره این فاصله رو

نزدیک بمون کنار من دور نرو

میبینی دلم میمیره برات

چرا قلب تو با دلم یکم راه نمیاد

مجنون شدم لیلی منی

تو خودت دلیل حس عالیه منی

نیستم رو زمین تو بال منی

خوبم حالا که تو عشق مال منی

غیر عادیه حس خوبم به تو

انقدر فکر نکن زود بده قلبتو

کم شد طاقتم دیگه پیش تو نازنینم

غیر عادیه گیج شدن پیش تو

نزدیکم بمون دیگه جایی نرو

دارم آیندمو توی چشمای نازت میبینم

غیر عادیه حس خوبم به تو

انقدر فکر نکن زود بده قلبتو

کم شد طاقتم دیگه پیش تو نازنینم

غیر عادیه گیج شدن پیش تو

نزدیکم بمون دیگه جایی نرو

دارم آیندمو توی چشمای نازت میبینم