متن آهنگ فرار از زندان سعید آسایش

متن آهنگ جدید فرار از زندان سعید آسایش

اگه حتی دستبند بزنن به دستم

بازم دستمو میدم بهت میرقصم

با چشمات منو میکنی دیوونه میمرم

واسه تو من عاشقونه

با اینکه ازم شکایت کردی

به جرم عشق منو رسوا کردی

ولی زود به زود بیا ملاقات من

تو زندون بپرس تو از حال من

نمیشه با غم تو سر کنم

تو فکرم فرار از زندان کنم

باز دلتنگتم من پیش مرگتم

باز دلتنگتم من پیش مرگتم

ولی فکر فرارم توی مغزمه

هرچی کشیدم دیگه بسمه

ولی فکر فرارم توی مغزمه

هرچی کشیدم دیگه بسمه

توی زندون دل حبس و اسیرم

با من تو نکن بد تو عزیزم

بزار یه بار دیگه دستتو بگیرم

کاش میشد بازم تو رو ببینم

تسلیم شدنم خیال خامه

خدا را شکر خدا هنوز باهامه

تسلیم شدنم خیال خامه

خدا را شکر هنوز خدا باهامه

اگه حتی دست بند بزنن به دستم

بازم دستمو میدم بهت میرقصم

با چشمات منو میکنی دیوونه

میمرم واسه تو من عاشقونه

با اینکه ازم شکایت کردی

به جرم عشق منو رسوا کردی

ولی زود به زود بیا ملاقات من

تو زندون بپرس تو از حال من

نمیشه با غم تو سر کنم

تو فکرم فرار از زندان کنم

باز دلتنگتم من پیش مرگتم

باز دلتنگتم من پیش مرگتم

ولی فکر فرارم توی مغزمه

هرچی کشیدم دیگه بسمه

ولی فکر فرارم توی مغزمه

هرچی کشیدم دیگه بسمه

توی زندون دل حبس و اسیرم

با من تو نکن بد تو عزیزم

بزار یه بار دیگه دستتو بگیرم

کاش میشد بازم تو رو ببینم

تسلیم شدنم خیال خامه

خدا را شکر خدا هنوز باهامه