متن آهنگ فوق العاده مجید رستمی

نمیدمت از دست تو رو میخوامو بس

اسمت هرچی باشه من بهت میگم نفس

نفسم بند میاد وقتی قلبم میخواد به تو بگه دوست داره بیشتر از زیاد

آره این اصراره باید بگی آره

نگو نمیتونی نه اصلا راه نداره

به تو بستس جونم واسه تو مجنونم تو رو به هرچی میخوای میرسونم

منو عاشق کن با یه نگاه یه لبخند مگه میشه دلو از عشق پاک تو کند

عجب حالی دارم روزا رو میشمارم

با تو انگار دارم رو ابرا پا میزارم

چه حس فوق العاده ای به تو دارم من

نمیتونم از عشقم به تو دست بردارم من

تو رو تا حدی دوست دارم که مطمئن باش

پاش بیوفته جونمو واست میزارم من

چه حس فوق العاده ای به تو دارم من

نمیتونم از عشقم به تو دست بردارم من

تو رو تا حدی دوست دارم که مطمئن باش

پاش بیوفته جونمو واست میزارم من

نمیدمت از دست تو رو میخوامو بس

اسمت هرچی باشه من بهت میگم نفس

نفسم بند میاد وقتی قلبم میخواد به تو بگه دوست داره بیشتر از زیاد

آره این اصراره باید بگی آره

نگو نمیتونی نه اصلا راه نداره

به تو بستس جونم واسه تو مجنونم تو رو به هرچیزی که بخوای میرسونم

منو عاشق کن با یه نگاه یه لبخند مگه میشه دلو از عشق پاک تو کند

عجب حالی دارم روزا رو میشمارم

با تو انگار دارم رو ابرا پا میزارم

چه حس فوق العاده ای به تو دارم من

نمیتونم از عشقم به تو دست بردارم من

تو رو تا حدی دوست دارم که مطمئن باش

پاش بیوفته جونمو واست میزارم من