متن آهنگ فکر تو اسماعیل ستوده

مثل بارونه چشای یه عاشقی

مثل خیال محالی تو سادگی

مثل دیوونه هر شب از فکر تو

شده آواره بیچاره از فکر تو

یه جور خاص تو رو میخوامت پس نرو

بمون تا آخرش میخوامت من تو رو

یه جور خاص تو رو میخوامت پس نرو

بمون تا آخرش میخوامت من تو رو

هنوز عطر تو مونده توی این خونه

مثل روزای خوبی که شد خاطره

با تو عاشق شده تو رو دوست داره

بیا حرفای منو یه بار گوش کنو

بزار دستاتو بگیرم این خواهشه

دیدن چشمای تو برام نوازشه

یه جور خاص تو رو میخوامت پس نرو

بمون تا آخرش میخوامت من تو رو

یه جور خاص تو رو میخوامت پس نرو

بمون تا آخرش میخوامت من تو رو

مثل بارون چشای یه عاشقی

مثل خیال محالی تو سادگی

مثل دیوونه ها هرشب از فکر تو

شده آواره بیچاره از فکر تو

شده آواره بیچاره از فکر تو

یه جور خاص تو رو میخوامت پس نرو

بمون تا آخرش میخوامت من تو رو

یه جور خاص تو رو میخوامت پس نرو

بمون تا آخرش میخوامت من تو رو