متن آهنگ فیلم هندی افشین آذری

یکی اومده به جای تو خیلی محشره به جان تو

رستم شده هفت خان تو دیدن داره احوال تو

یکی اومده به جای تو خیلی محشره به جان تو

رستم شده هفت خان تو دیدن داره احوال تو

وا وی لا لیلی مثل تو فیلمای هندی

من اونا میخوام خیلی دوستش دارم

وا وی لا لیلی مثل تو فیلمای هندی

من اونا میخوام خیلی دوستش دارم

اونی که اومده به جای تو دل داره

یه نمه مرامو معرفت هی داره

شبا رو تا صبح برعکس تو بیداره

نکنه فکر کردی مثل تو

وا وی لا لیلی مثل تو فیلمای هندی

من اونا میخوام خیلی دوستش دارم

وا وی لا لیلی مثل تو فیلمای هندی

من اونا میخوام خیلی دوستش دارم