متن آهنگ قدم میزنم عماد طالب زاده

قدم میزنم وقتی حالم بده

چه سخته بخندی با ناراحتی

یا مجبور باشی تو این حال بد

بخوابی با کابوسای لعنتی

یا مجبور باشی تو دلتنگیات

با یه خاطره گرم صحبت بشی

بگی یا بخندی خودت با خودت

تظاهر کنی غرق آرامشی

دوباره تو این خونه تنها شدم

دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سختو باور کنم

تو نیستی کم رو به راهم کنی

تو نیستی کم رو به راهم کنی

دوباره تو این خونه تنها شدم

دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سخته باور کنم

تو نیستی ی کم رو به راهم کنی

تو نیستی یه کم رو به راهم کنی

تو نیستی ببینی چه سر در گمم

چجوری شبامو رقم میزنم

ببین این همین حالو داغونمو

فقط راه میرم قدم میزنم

چه سخته که هر روز این حال دل

یا هر شب حواست به این گوشیه

همه مهربون میشن اما فقط

میگن بهترین راه فراموشیه

دوباره تو این خونه تنها شدم

دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سخته باور کنم

تو نیستی ی کم رو به راهم کنی

تو نیستی یه کم رو به راهم کنی

دوباره تو این خونه تنها شدم

دوباره تو نیستی نگاهم کنی

نمیتونم این سخته باور کنم

تو نیستی یه کم رو به راهم کنی

تو نیستی ی کم رو به راهم کنی