متن آهنگ قسمت همش حرفه هومن آزما

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7

به تو که فکر می کنم عشقه که احساسه منه

تقدیر تو سرم پر از وسوسه رسیدنه

همینی که عاشقتم حالمو خوب میکنه

تب نگاهت تنمو داغ جنوب می کنه

قسمت همش حرفه با این همه احساس

با این همه رویا تقدیر حریفم نیست

با اون همه منطق با اون دل مغرور

تو عاشقم کردی عاشق شدن کم نیست

متن آهنگ

مغرور ترین ثانیه هامو سر به راه می کنی

وقتی که خیره میشی و به من نگاه می کنی

همینی که عاشقتم حالمو خوب می کنه

تب نگاهت تنمو داغ جنوب می کنه

قسمت همش حرفه با این همه احساس

با این همه رویا تقدیر حریفم نیست

با اون همه منطق با اون دل مغرور

تو عاشقم کردی عاشق شدن کم نیست