متن آهنگ قلبمه بابک شایان

متن آهنگ قلبمه بابک شایان

مبارکت باشه عزیز نازم

امشب میخوام برات دلمو ببازم

اره امشب چقدر قشنگو نازی

چه حیف که من دیگه نیستم تو بازی

توی صدام هزارتا بغض نشسته

تو به روت نیار دلم شکسته

نمیخوام بشینه غم رو لبهات

میخوام پر بزنی بری تو ابرهات

اره قلبمه اره قلبمه اره قلبمه

این صدای من نیس صداس قلبمه

اره قلبمه اره قلبمه اره قلبمه

این صدای ساز نیس صدای قلبمه

میدونم شبیه تو کسی سراغم نمیاد

میدونم جز تو کسی دیگه تو خوابم نمیاد

شبو روز دائم عکستو دارم میبینم

من فقط باید تورو تو رویا ببینم