متن آهنگ لحظه شیرین علی زند وکیلی

آی تو رهایی مثل پروانه ی دیوانه ی پرواز

تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز

تو هوایی مثل تصویر همین منظر دین باز

باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز

لحظه ی شیرین قرارم تویی هرچی از آن خاطره دارم تویی

دلخوشم از اینکه کنارم تویی عاشقمو دار و ندارم تویی

لحظه ی شیرین قرارم تویی

هرچی از آن خاطره دارم تویی

وای دلخوشم از اینکه کنارم تویی

عاشقمو دار و ندارم تویی

آی دیدم از دور بوی تو رسم پریشانی ماست

دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست

در نگاهت موج زیبایی آرامش دریاست

با تو مستم بهترین جای جهان با تو همین جاست

لحظه ی شیرین قرارم تویی

هرچه از آن خاطره دارم تویی

دلخوشم از اینکه کنارم تویی

عاشقمو دار و ندارم تویی

لحظه ی شیرین قرارم تویی

هرچه از آن خاطره دارم تویی

دلخوشم از اینکه کنارم تویی

عاشقمو دار و ندارم تویی