متن آهنگ لحظه ها حمید منادی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d9%87%d8%a7

بی تو دنیا چه غم انگیزه برام

لحظه ها لحظه ها غروب پاییزه برام

تموم دنیا که مال من باشه بی تو بی تو مثل خاک ناچیزه برام

… ستاره تو شبها نمیاد دیگه خواب به چشمام

می خوام که گریه کنم فراموشت نکنم

تو نیستی و بی تو چه تنهام

مردن خنده ها روی لبهام

دور شدن شادی ها تو دنیام

آسمون چه کبوده هیچ وقت کسی نبوده

گوش بده یک لحظه به حرفام

لحظه ها لحظه ها تو رو میارن به یاد من

لحظه ها لحظه ها کجا میرسن به داد من

تو گرداب غصه ها اسیر میگردم هی دور خود ولی

داد میزنم دستمو بگیر میدونم دل میدونم ولی

دلم می خواد بمیرم شاید آروم بگیرم

بگیرم دستاتو تو دستام

دلم می خواد بمیرم شاید آروم بگیرم

بگیرم دستاتو تو دستام

دلم می خواد بمیرم شاید آروم بگیرم

بگیرم دستاتو تو دستام

لحظه ها لحظه ها تو رو میارن به یاد من

لحظه ها لحظه ها کجا میرسن به داد من