متن آهنگ مادر مجید اخشابی

عشق یعنی صدای خنده ی تو

عشق یعنی هوای بودن تو

شب سیاهه ولی من آرومم به امید چشای روشن تو

یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه

تو نفس میکشی که این خونه

عطر خوب تو رو نفس بکشه

وقتی تو روبرومی چی میخوام

جزتو از سرنوشت مادر من

این اتاق این حیاط این ایون

با تو یعنی بهشت مادر من

من بی معرفت نفهمیدم

کافیه بشنوی صدامو فقط

همه دنیا رو میبری از یاد

وقتی میبینی خنده هامو فقط

یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه

تو نفس میکشی که این خونه

عطر خوب تو رو نفس بکشه

وقتای دستای تو رو به خداست

آرزو هاتو میبخشی به من

آخرین دونه های تسبیحت

روی سجاده ی تو گل میدن

دستای تو بال پروازه

با تو رویا هامو باور کردم

هرجای این دنیا باشم بازم

با عشقت به خونه برمیگردم

یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه

تو نفس میکشی که این خونه

عطر خوب تو رو نفس بکشه

یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه

تو نفس میکشی که این خونه

عطر خوب تو رو نفس بکشه