متن آهنگ ما شایع و تی دی T-Dey

Shayea-Do-Be-Shak-300x300

محکم تر از پول لای کلی دشمنو دوست

اون وایسادا پشتمو دوخت

انگار ایندفه نوبتمون شده بود

یه چی میگفت نه ایندفه رو بمون

هرچی دلت میخواد و بگو

زندگی کوتاهه مثل دور موت

خودت خوب میدونی پس بکن و بتون

ترس و تهدید کردن از بیخ خندیدن بهم و قلبم نریخت

این مسیر برگشتی نبود نبود مثل هر رفتنی

من اومدم ما شم با تو ، تو جاده خاکی همراه شم با تو

هیچ چی از این دنیا تو جیب هام نی

یه عمر کردم تو شلوارم پاتو

تو این اتاق ده متری هر روز بیشتر از دیروز نخ کش میشم

هنو نگاه میکنم تو دستت چی هست ؛ حیف که رپ ارثی هست

دزد ها برای ما از دم قسطی رفت ، پول حواسمو پرتش میکرد

هر چرتی رو ربط بت میدن ، حیف که رپ ارثی هست

اومد دنیا وقتی بارون میزد ، سریع آتش ولی آروم پیش رفت

بیدارم و چطور داغون میشم ، به خودش اومد و دید دو روز بیشتر نیست

خودت بگو غیر اینه ؟ ، یه بار فرصت زندگیمه

حالا یکی سفت میگیره ، یکی شوخی میکنه یکی جدی میگه

خوده خودش مسئول هرچی که تو زندگیش ممنوعه پس چی

جلوی هر چلغوزی خم شی که رد شی نه این تو دستور من نی

هنوز زنده ام بی منت ، هی ساختم هی رفت زیرش نه

باز کردم و یکی تعطیلش کرد

هیچی رو هیچکی نمیکنه تقدیمت مرد

صد بار هم خورد کفگیرت تش ، دویست دفعه بگو من میرسم

بلند شو از منه هر کی بهتر ، همه باید تسلیم تصمیمت شن

اومد دنیا وقتی بارون میزد ، سریع آتش ولی آروم پیش رفت

بیدارم و چطور داغون میشم ، به خودش اومد و دید دو روز بیشتر نیست

من نمیدونم کی کجا گفت کی چیکار کرد ، کی جا خورد

خودمو نگه داشتم تو این اتاق خشک

تو هم که تحمیل دعام کن

چون همه خواب های رنگیم رو آب برد

دزدیم انگار رفتیم تو سانسور ، رپ شطرنجی ترین تصویر سال شد

انگار همه قاتلا کشک ، کاسب ها کشک

هنر و رپ و راه ما کشک ؟

بگو رو صورت هاشون آب بپاشن ، نبندن راه اضافه تا چپ آ

دیدی چپم اما آب بپا کرد ، دیگه نمیخوایم اگه باشه با شرط

من رو این زمین یه بار زنده ام ، باید باشه اونجوری که خواسته باشم

آ …

♫♫♫